Jazda na hulajnodze elektrycznej

Rijden op een elektrische scooter – hoe krijg je geen bekeuring?

De elektrische scooter wordt steeds populairder onder gebruikers. Elke maand is het een vervoermiddel waar steeds meer mensen naar grijpen. Het wijdverbreide gebruik van elektrische scooters is te zien in steden, waar het een apparaat is geworden dat gemakkelijk te huren is. Sommige mensen kiezen ervoor om hun eigen elektrische scooter aan te schaffen om te genieten van een aangename en lichte mobiliteit. Vanwege een aantal ongelukken en roekeloos rijgedrag van gebruikers zijn er echter nieuwe regels ingevoerd voor het rijden op een elektrische scooter.

Artikel in samenwerking met vwzone.nl

Rijden op een elektrische scooter – nieuwe regels in 2022

Rijden op een elektrische scooter is een heel prettig vervoermiddel. We kunnen moeiteloos van het ene punt naar het andere komen. Tot 2022 was het rijden op een elektrische scooter niet bijzonder gereglementeerd, maar door de prevalentie van dit vervoermiddel en het toenemende aantal ongevallen werd besloten om de reglementen aan te scherpen. Het is de moeite waard om hiervan op de hoogte te zijn om te voorkomen dat je een boete krijgt voor het verkeerd besturen van een elektrisch voertuig. De nieuwe regelgeving werd ingevoerd op 1 januari 2022.

Elektrisch aangedreven voertuig – of wat is een elektrische scooter

De nieuwe wet heeft een categorie voertuigen geïntroduceerd: persoonlijke vervoermiddelen (UTO). Dit is een categorie die elk voertuig omvat dat is ontworpen voor persoonlijk vervoer – dat wil zeggen, slechts één persoon. Een subcategorie zijn elektrisch aangedreven voertuigen – d.w.z. elektrische scooters. Een kenmerk van apparaten voor persoonlijk vervoer is dat ze niet registratieplichtig zijn. Naast elektrische scooters vallen ook door spieren aangedreven voertuigen – d.w.z. rolschaatsen, skeelers, skateboards en traditionele scooters – onder de UTO.

Elektrische scooter als fiets

Voor het besturen van een elektrische scooter hebben we hetzelfde rijbewijs nodig als voor een fiets. Wat betekent dit? Als je tussen de 10 en 18 jaar oud bent, moet je een fietskaart of een rijbewijs AM, A1, B1 of T hebben. Als je ouder bent dan 18, hoef je niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. Echter, als personen jonger dan 18 jaar op een e-scooter rijden op de openbare weg, in een woonwijk of verkeerszone, kunnen ze een boete krijgen van 200 PLN – voor het besturen van een ander voertuig dan een gemotoriseerd voertuig zonder rijbewijs. De politie kan echter een dergelijke boete uitschrijven aan personen die 17 jaar of ouder zijn – in het geval van jongere personen is een gerechtelijke procedure mogelijk, die kan leiden tot een boete van 1.500 PLN. Het is echter alleen mogelijk om een waarschuwing te krijgen.

Waar mag je op een elektrische scooter rijden? Stoep, rijweg, fietspad?

Waar mag je op een elektrische scooter rijden? Het blijkt dat na de invoering van de nieuwe regelgeving, de bestuurder van een elektrische scooter op een fietspad of een fietspad moet rijden als dat is aangewezen voor onze rijrichting. Als er geen fietspad is, is het toegestaan om op de rijbaan te rijden, mits de toegestane snelheid maximaal 30 km/u is. Anders mogen we op het trottoir fietsen. Hier gelden echter twee basisregels. De snelheid waarmee een scooter mag rijden moet dicht bij die van voetgangers liggen, plus voetgangers hebben voorrang. Op het niet naleven van bovengenoemde regels staan geldboetes:

  • Voor het overtreden van de regels met betrekking tot het gebruik van het trottoir kunnen we een boete van 200 PLN krijgen.
  • Voor het te snel rijden op het trottoir en het niet verlenen van voorrang aan voetgangers en het hinderen van hun beweging – 300 PLN.
  • Voor het niet gebruiken van het fietspad wanneer dit beschikbaar is – 100 PLN.

Dit zijn de basisregels die je moet onthouden als je op een elektrische scooter wilt rijden.

Is het mogelijk om met z’n tweeën op een elektrische scooter te rijden?

Je ziet vast vaak twee mensen op één scooter rijden – of je oefent zelf op deze manier. Deze manier van rijden is niet alleen gevaarlijk, maar ook illegaal. Volgens de regelgeving is een elektrische scooter een voertuig dat is ontworpen om alleen te worden bestuurd door de persoon die het voertuig bestuurt. Deze overtreding wordt bestraft met een boete van 300 PLN.

Maximumsnelheid van de bestuurder van een elektrische scooter – waarvoor krijgen we een boete?

Een ander belangrijk aspect van de nieuwe regelgeving met betrekking tot scooters, betreft de maximumsnelheid waarmee we het voertuig op bepaalde plaatsen mogen besturen. Op een fietspad geldt een maximumsnelheid van 20 km/u. Daarom moeten scooters die in 2022 in de verkoop gaan een beperkte maximumsnelheid hebben die is aangepast aan de huidige wetgeving. Als je de maximumsnelheid overschrijdt, krijg je een boete volgens het standaardtarief. Door de toegestane snelheid met 10 km/u te overschrijden, kunnen we dus tot 400 PLN betalen. Verkeersregels met betrekking tot de beweging van een voertuig op het trottoir geven aan dat de bestuurder van een scooter mag rijden met een snelheid die vergelijkbaar is met die van voetgangers, d.w.z. ongeveer 4-6 km/u. Voor het overschrijden van dit voorschrift kan een boete van 400 PLN worden opgelegd.

Verbod op rijden op een elektrische scooter onder invloed van alcohol

De regelgeving maakt duidelijk dat het besturen van een elektrisch voertuig onder invloed van alcohol of een bedwelmend middel een duur idee is – om nog maar te zwijgen over het gevaar dat het met zich meebrengt.

  • Er staat een boete van 2500 pond op rijden onder invloed (meer dan 0,5 promille).
  • Rijden onder invloed van alcohol (0,2-0,5 promille) wordt bestraft met een boete van 1.000 PLN.

Heb je gedronken? Stap dan niet op je scooter.

Verkeerswet en scooterparkeren

De nieuwe regels geven ook aan hoe de scooterrijder de scooter moet parkeren. Als het mogelijk is, moeten we de scooter op een aangewezen plek parkeren. Als zo’n plek er niet is, kunnen we hem op de stoep houden, maar wel zo ver mogelijk van de rijbaan en parallel aan de rand ervan. Bovendien moet de stoep 1,5 meter breed zijn, zodat voetgangers zich er vrij op kunnen bewegen. Als u uw voertuig fout parkeert, kunt u een boete van 100 PLN krijgen.

Rijden op een elektrische scooter – andere voorschriften

Andere regels met betrekking tot elektrische scooters op de weg, waarvan het niet naleven kan leiden tot een boete, zijn:

  • Overtreding door de scooterrijder van het verbod om te rijden zonder ten minste één hand aan het stuur te houden – PLN 50. Laten we dus niet proberen te rijden zonder vast te houden.
  • Overtreding door de bestuurder van een elektrische scooter van het verbod om naast een andere verkeersdeelnemer op de weg te rijden – 50 PLN.
  • Gebruik van een telefoon tijdens het rijden op een elektrische scooter – PLN 200.

Hoe moet ik op een elektrische scooter rijden?

De ingevoerde regels zijn bedoeld om verdere ongelukken met een elektrische scooter of persoonlijk vervoermiddel te voorkomen. Dit zijn zeer belangrijke regels omdat gebruikers van dit type voertuig tot eind 2021 – kort gezegd – reden zoals ze wilden, vaak zonder rekening te houden met hun eigen veiligheid en die van andere weggebruikers. Het rijden op een scooter is volgens de wet niet meer zo eenvoudig als vroeger. Daarom is het scooterrijden sinds 2022 aan strengere regels gebonden – maar dat neemt het plezier van het reizen met dit vervoermiddel niet weg.

Robbert Meilink
Robbert Meilink

Ik ben Robbert Meilink, de bezieler achter lexpev.nl. Mijn passie voor kennis en ontwikkeling drijft me om inhoud te creëren die verrijkt en informeert. Als fervent liefhebber van technologie, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling streef ik ernaar een platform te bieden dat niet alleen informeert, maar ook inspireert. Mijn nieuwsgierigheid naar de wereld heeft me ertoe gebracht om onderwerpen te verkennen variërend van de efficiëntie van managementtrainingen tot de intrigerende vraag hoeveel een vliegtuig weegt. Door mijn liefde voor ontdekken en leren hoop ik anderen te motiveren om hun horizon te verbreden en het meeste uit hun potentieel te halen.

Artikelen: 198

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *