HomeFUZES and IGNITERSYugoslavia


UPALJAČ MINE ANTIMAGNETNE HEMIJSKI - 1

Chemical mine fuze , antimagnetic, for the
PMA-1.
********************************************************